HOŞGELDİNİZ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sabire Yazıcı Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete başlamış ve ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesinde ilk kurulan bölümlerden olan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 2016 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü I. ve II. öğretim lisans programlarıyla yüz yüze eğitim vermektedir. Bölümde halen 7 Dr. Öğr. Üyesi, 6 Arş. Gör. ve 2 Öğr. Gör. (13/b) görev yapmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümün temel amacı; Türk dili ve edebiyatını bilimsel biçimde öğrencilere öğretmek, daha kaliteli yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek, öğrenciler arasında yetenekli olanları şiir, hikâye, roman vb. denemelere yöneltmektir. Bu anlayışla Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türk dili ve edebiyatının tarihî dönemlerini ve çağdaş yönelimlerini öğretip; edebiyatı iyi bilen, dili güzel kullanan, şair ve yazarların eserlerini okuyan, gelişigüzel konuşmaktan ve yazmaktan kaçınan, alan ile ilgili bütün yayınları, konferans, panel vb. bilimsel toplantıları ve gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim programının esasını, Eski Türkçe, Orta Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi gibi Türkçenin çeşitli dönemlerini içine alan dil dersleri ile Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Klâsik Türk Edebiyatı gibi alanlara ait edebiyat dersleri oluşturmaktadır. Dil dersleri çağdaş Türk lehçeleriyle, edebiyat dersleri de çağdaş Türk lehçeleri ve batı edebiyatına ait örneklerle karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )